Arkiverede nyheder


Virksomheder kan fremrykke refusionen af energiafgifter

28. januar 2019

Betaling af energiafgifter påvirker virksomheders likviditet, idet der er forskel på, hvornår virksomheder afregner energiafgifterne til energiselskabet, og hvornår virksomhederne får refunderet energiafgifterne via momsindberetningen. Der er dog mulighed for at undgå dette.  

Afregning af energiafgifter

Der betales en række energiafgifter af virksomheders energiforbrug, og virksomheder har i et vist omfang mulighed for at få refunderet nogle af disse afgifter. Efter de almindelige regler så opkræver energiselskabet omkostningerne vedrørende selve forbruget samt de tilhørende afgifter.

Energiafgifter kan godtgøres i forbindelse med momsangivelsen

Hvis virksomheden er berettiget til at få refunderet nogle af afgifterne, så vil denne refusion ske i forbindelse med indberetningen af momsangivelsen. Følgende eksempel illustrer dette. En virksomhed, som er på kvartalsafregning af moms, har i januar 2019 et energiforbrug, som virksomheden opkræves for, inklusiv energiafgifter, og virksomheden betaler for dette i februar 2019. Når virksomheden laver sin momsangivelse for 1. kvartal 2019, så kan virksomheden få refunderet en andel af energiafgifterne. Det skyldige beløb jf. momsangivelsen forfalder til betaling den 1. juni 2019, og virksomheden vil derfor først på dette tidspunkt få godtgjort de betalte energiafgifter. Der vil derfor være tale om en likviditetsmæssig forskel for virksomheden i forhold til, hvornår energiafgifterne betales, og hvornår de refunderes.

Forbrugsregistrering kan forbedre likviditeten

I stedet for at virksomheder afregner energiafgifterne til energiselskabet, kan virksomheden i stedet foretage en nettoafregning til SKAT af de energiafgifter, som der ikke er mulighed for at få godtgjort. Dette er muligt via den såkaldte ”forbrugsregistrering”, hvor nettoafgifterne skal afregnes til SKAT den 15. i måneden efter forbruget har fundet sted. Dette vil medføre en forbedret likviditet for virksomheden. Den likviditetsmæssige fordel afhænger i høj grad af fakturerings- og betalingsbetingelser fra energiselskabet, og om virksomheden er på måneds- eller kvartalsafregning af moms. Hertil kommer – naturligvis – at jo større forbrug, og dermed refunderbare energiafgifter, som virksomheden har, des større vil fordelen være ved at vælge forbrugsregistrering. 

Der gælder nogle betingelser

For at en virksomhed kan tilmelde sig forbrugsregistrering, kræver det først og fremmest, at virksomheden ikke er i restance hos SKAT. Udover dette gælder der nogle krav afhængig af om forbrugsregistreringen vedrører el, gas eller varme. For så vidt angår el, så skal elforbruget være over 100.000 kwh om året (på samme lokalitet), og mindst 87% af den samlede udgift skal kunne godtgøres. Vedrørende gas så skal forbruget på samme lokalitet være på over 75.000 m3, og mindst 80% af gasafgiften skal kunne godtgøres. I forhold til varmeforbruget skal det være på over 4.000GJ på samme lokalitet, og godtgørelsen skal udgøre mindst 80%. Herudover gælder der nogle krav til de aktiviteter, som energiforbruget vedrører.

Virksomheden skal registreres

Såfremt en virksomhed ønsker at overgå til forbrugsregistrering skal virksomheden anmelde dette til Erhvervsstyrelsen, hvilket sker via anmeldelsesblanket på www.virk.dk. Herudover skal virksomheden give energiselskabet besked om, at virksomheden er overgået til forbrugsregistrering.

 

Fakta:

  • Energiforbrug tillægges en række energiafgifter
  • Virksomheder kan i et vist omfang få refunderet energiafgifterne
  • Energiafgifterne påvirker virksomheders likviditet, idet der er forskel på hvornår afgifterne betales og hvornår de kan refunderes
  • Virksomheder kan forbedre likviditeten ved at overgår til ”forbrugsregistrering”
  • Forbrugsregistrering stiller krav til virksomhedernes forbrug af energi og til de aktiviteter, som energiforbruget vedrører

 

Download revisorspalten som PDF
 

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad

 

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...