Arkiverede nyheder


Tilret forskudsopgørelsen for 2016 og undgå restskat

13. november 2015

Forskudsopgørelsen for 2016 er nu tilgængelig i skattemappen på www.skat.dk. I forskudsopgørelsen kan man se trækprocent og fradrag for 2016 – samt B-skatterater, hvis man har B-indkomst. 

Hvad skal man være opmærksom på

Manglende tilretning af forskudsopgørelsen kan medføre, at der senere kommer en restskat eller overskydende skat. Sidstnævnte kan være en positiv overraskelse, men skyldes, at man løbende har betalt for meget i skat, hvilket er uhensigtsmæssigt. Ændring af forskudsopgørelsen er ikke nødvendigvis noget, der kun skal foretages én gang om året, men bør løbende foretages henover året, hvis der sker væsentlige ændringer i de skattemæssige forhold.

Ændring i løn, ansættelsesforhold mv.

En lønændring får især betydning for forskudsopgørelsen, når der er tale om ændringer i lønnen i forhold til topskattegrænsen. Dette er eksempelvis tilfældet når:

  • Lønnen kommer over eller under grænsen for topskat (løn på ca. 42.000 kroner pr. måned)
  • Man allerede betaler topskat, men stiger i løn

I forhold til ovenstående skal personalegoder (fri bil mv.) ligeledes inddrages.

Skiftes der arbejdsplads kan det få betydning for kørselsfradraget. Man kan få kørselsfradrag, hvis man har mere end 12 km til arbejde. Transportmidlet og udgifterne til selve transporten er uden betydning, men transporten må ikke være betalt af arbejdsgiveren.

Renteudgifter

Personer, der har variabelt forrentede lån (flekslån), bør være særligt opmærksomme på at få tilrettet forskudsopgørelsen, da renteudgifterne kan svinge betydeligt. Herudover kan der være tilfælde, hvor renteudgifter ikke automatisk indberettes til SKAT, hvilket eksempelvis er tilfældet med renter på privat gæld og renter på gæld i udlandet.

Pensionsindbetalinger

Ændringer i pensionsindbetalinger bør tilrettes i forskudsopgørelsen. Dette er specielt tilfældet ved private pensionsordninger. Ved arbejdsgiveradministrerede ordninger vil der løbende være fradrag i forbindelse med lønudbetalingerne, hvorfor dette er mindre relevant i forhold til forskudsopgørelsen.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Selvstændigt erhvervsdrivende kan have store udsving i indkomsten over årene. Derfor bør selvstændigt erhvervsdrivende altid vurdere om forskudsopgørelsen skal tilrettes. Hertil kommer, at ændringer i virksomhedsskatteloven i 2014 har begrænset selvstændigt erhvervsdrivendes muligheder for at opspare overskud til ”lav skat”.

For de personer, der er gået fra at være lønmodtagere til at være selvstændigt erhvervsdrivende, er det ligeledes vigtigt at få tilrettet forskudsopgørelsen, da der ellers ikke løbende bliver indbetalt B-skatterater. Det kan medføre en betydelig restskat, hvis der ikke løbende indbetales B-skatterater.

Faldgrupper

Oplysningerne på forskudsopgørelsen bør være så nøjagtige som muligt. Det kan være uhensigtsmæssigt eksempelvis at korrigere tal for bevidst at få overskydende skat – og dermed kalkulere med at få penge tilbage i skat. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvis lønindkomsten er under ca. 340.000 kroner. Hvis en person med en indkomst under denne grænse forskudsregistreres med mere i løn – dog fortsat under 340.000 kroner – vil det medføre, at det automatisk beregnede beskæftigelsesfradrag forøges. Dermed kan en forøgelse af den forskudsregistrerede løn for personer med denne indkomstgruppe medføre en restskat frem for en overskydende skat.

5 ting at være opmærksomme på

  • Ændringer i lønforhold, personalegoder og arbejdsplads
  • Renteudgifter fx variabelt forrentede lån og renter som ikke indberettes til SKAT
  • Pensionsindbetalinger, herunder særligt private pensionsordninger
  • Selvstændigt erhvervsdrivende, herunder personer der tidligere har været lønmodtagere og personer som anvender virksomhedsskatteordningen
  • Forøgelse af den forskudsregistrerede indkomst kan medføre restskat på grund af automatisk beregning af beskæftigelsesfradrag

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...