Nye afgørelser viser rækkevidden af persondataforordningen

14. maj 2019

Persondataforordningen har nu været gældende i cirka et år, og Datatilsynet har truffet afgørelser i en række sager, som omhandler virksomheders registrering af personoplysninger. Afgørelserne viser, at det kan have store konsekvenser, hvis ikke der er styr på virksomheders håndtering af persondata.  

Det er Datatilsynet, som er ansvarlig for at føre tilsyn med, at reglerne i persondataforordningen efterleves. De afgørelser, som Datatilsynet træffer, offentliggøres af Datatilsynet. Datatilsynets tilsyn kan overordnet opdeles i to typer af tilsyn: Planlagte tilsyn, hvilket er tilsyn, der iværksættes som led i Datatilsynets årlige tilsynsplanlægning og Ad hoc tilsyn, som er tilsyn, der iværksættes som følge af konkrete hændelser.

Ret til indsigt i tv-overvågningsoptagelser

Datatilsynet har behandlet en klage, hvor en virksomhed, som drev vaskehal, afviste en persons anmodning om at få indsigt i tv-overvågningsoptagelser, som vaskehallen havde foretaget af den pågældende person i vaskehallen. Virksomheden afviste personens anmodning med den begrundelse, at der i tv-overvågningsoptagelserne indgik andre personer. Efterfølgende imødekom vaskehallen personens anmodning, men først mere end tre måneder efter at personen anmodede om at få ret til at se tv-overvågningsoptagelserne.

Datatilsynet traf afgørelse i sagen og gjorde i afgørelsen opmærksom på, at hvis en person anmoder om indsigt i tv-overvågningsoptagelser, hvor der indgår andre personer, så er det den pågældende virksomheds ansvar at sløre eller på en anden måde fjerne den eller de andre personer ved eksempelvis at anvende billedbeskæring.

Taxa-ture må ikke arkiveres med telefonnumre

Et taxaselskab registrerede sine kunders oplysninger om taxature, samt navn og telefonnummer. Kundens navn blev slettet efter 2 år, men kundens telefonnummer blev ikke samtidig slettet. Kundernes taxature, herunder opsamlings- og afhentningsadresser, kunne derfor fortsat henføres til en fysisk person via telefonnummeret, som først blev slettet efter fem år. Årsagen til at taxaselskabet ikke slettede kundernes telefonnumre var ifølge taxaselskabet, at taxaselskabet mente, at telefonnummeret var nøglen til systemets database og derfor var nødvendigt i forhold til taxaselskabets forretning.

Datatilsynet har politianmeldt det pågældende taxaselskab og har indstillet taxaselskabet til en bøde på 1,2 millioner kroner.

Optagelse af telefonsamtaler kræver samtykke

En person klagede over, at et telefonselskab optog telefonsamtaler med den pågældende person med den begrundelse, at det var til uddannelsesmæssige formål. Personen havde ikke forinden accepteret, at telefonsamtalen blev optaget. Efter Datatilsynets opfattelse kan der ikke foretages optagelse og lagring af telefonsamtaler til uddannelsesmæssige formål, uden at der forinden indhentes samtykke fra personen.

Telefonselskabet meddelte Datatilsynet, at det ikke var teknisk muligt at indhente samtykke fra de personer, som der foretog opkald. Datatilsynet nedlagde derfor forbud mod, at telefonselskabet optog telefonsamtaler til uddannelsesmæssige formål, indtil telefonselskabet havde implementeret en løsning, som gjorde det teknisk muligt at indhente samtykke fra de personer, som foretager opkaldet til telefonselskabet.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...