Få 100.000 kroner til digital omstilling mv.

29. maj 2019

Det er muligt at få tilskud på 100.000 kroner til ekstern rådgivning vedrørende digital omstilling mv. Fristen er den 10. juni 2019.  

Erhvervsstyrelsen har etableret en støtteordning (”SMV:Digital”), og det er igennem denne støtteordning, at der kan søges om tilskud på op til 100.000 kroner. Puljen består af i alt 25 millioner kroner og er en del af regeringens ”Strategi for Danmarks digital vækst.” Cirka halvdelen af puljen er øremærket til privat rådgivning vedrørende digital omstilling eller automatisering, mens den anden halvdel er øremærket til privat rådgivning vedrørende e-handel.

Virksomheden skal leve op til nogle betingelser

For at kunne ansøge om tilskuddet skal virksomheden leve op til følgende krav:

  • Virksomheden skal være en lille eller mellemstor virksomhed (opgøres ud fra bestemte kriterier)
  • Virksomheden skal have mindst 5 fuldtidsansatte og skal have et dansk CVR-nr.
  • Virksomheden skal have afsat ressourcer til at implementere ny teknologi i virksomheden
  • Virksomheden skal have vækstambitioner og ønske om at forbedre dens produktivitet
  • Virksomheden må ikke have modtaget statsstøtte, som overstiger 1,5 millioner kroner i indeværende regnskabsår og de 2 foregående regnskabsår

Støtten skal anvendes på rådgivere, som Erhvervsstyrelsen har godkendt

Det er et krav at støtten anvendes til rådgivere, som Erhvervsstyrelsen har godkendt. De pågældende rådgivere har kompetencer inden for forskellige områder vedrørende digital omstilling, automatisering og e-handel.

Projekterne skal have teknologisk nyhedsværdi for virksomheden

Der skal være tale om projekter med teknologisk nyhedsværdi for virksomheden, og projekter som tilfører væsentlig ny viden til virksomheden. Projekter der omhandler almindelig driftsoptimering, strategiudvikling, salg- og markedsføring, kommunikation mv., ligger uden for rammerne af tilskudsordningen.

Først-til-mølle princippet

Der kan som nævnt udbetales op til 100.000 kroner og puljen tildeles efter først-til-mølle princippet. Støtteordningen er en 50/50 ordning, så der stilles krav om medfinansiering fra virksomhedens side. Medfinansieringen kan enten være i form af kontant betaling eller i form af afholdte timer. Hvis virksomheden medfinansierer ud fra afholdte timer, skal virksomheden føre et timeregnskab for projektet.

Ansøgning online

Der skal ansøges online (www.smvdigital.dk), og virksomheden vil efter at ansøgningen er indsendt modtage en kvitteringsmail. Efter modtagelse af ansøgningen kan der gå op til fem uger, før virksomheden enten modtager et tilsagn eller et afslag. Hvis virksomheden modtager et tilsagn, vil dette indeholde et tilsagnsbrev, standardvilkår for tilskuddet, samt skabeloner til afrapportering, som virksomheden skal benytte, når projektet er gennemført. Tilskuddet kommer til udbetaling, når projektet er gennemført, og de gennemførte aktiviteter er godkendt.

Der kan indsendes ansøgninger frem til og med den 10. juni 2019.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...