Arkiverede nyheder


Husk skattemæssige fradrag inden 31. december 2015

17. december 2015

Private personer, virksomheder og hovedaktionærer kan med fordel foretage visse dispositioner inden 31. december 2015 for at reducere skatten for indkomståret.  

Forinden året rinder ud bør muligheder for opnåelse af skattemæssige fradrag overvejes. Nedenfor er forskellige eksempler herpå skitseret.

Private personer

Inden for en nærmere fastlagt familiekreds er det muligt årligt at give gaver for op til DKK 60.700 uden der skal betales afgift. To forældre kan således hver give deres barn 60.700 kroner svarende til, at barnet modtager i alt 121.400 kroner. Hvis der ydes gaver fra forældre til børn – og dette sker over en årrække - kan den samlede afgift, der skal betales ved arv, reduceres markant.

Håndværkerfradraget er blevet ændret fra og med 2016 – der vil derfor være nogle omkostninger, som der kan fradrages i 2015 men ikke i 2016. Det vedrører blandt andet malerarbejde, gulvarbejde mv.

Pensionister kan årligt tjene skattefrit 10.400 kroner ved at udføre småopgaver i private hjem, herunder eksempelvis rengøring og afhentning af børn fra skole mv. De personer der betaler pensionisten for dette kan tilsvarende fratrække beløbet som håndværkerfradrag. Hvis eksempelvis en person betaler sin svigermor 5.000 kroner for i 2015 at have hjulpet med rengøring mv., vil dette være fradragsberettiget samtidig med, at det vil være skattefrit for svigermoren. Hvis svigermoren efterfølgende vil give sin svigersøn en gave på et tilsvarende beløb, vil dette principielt også være skattefrit. Dog vil Skat næppe anerkende dette setup, hvis det har været konstrueret, og det reelt fra starten har været aftalt, at der skulle foretages de pågældende transaktioner. Der skal være realiteter i tingene.

Private personer kan foretage indbetalinger til pensionsordninger inden 31. december og dermed opnå skattemæssigt fradrag.

Hvis der forventes en restskat for 2015 kan denne med fordel indbetales inden 31. december. Hvis der betales restskat for 2015 efter 31. december beregnes der en løbende rente på 2,2%, som ikke er fradragsberettiget.

Hovedaktionærer

Hovedaktionærer, der ikke har modtaget udbytte i 2015, bør overveje, om der skal udloddes ekstraordinært udbytte fra selskabet inden 31. december. Årsagen til at dette kan være fordelagtigt er, at der årligt kan udloddes op til DKK 100.000 i udbytte til en ”lav” skat på 27%.

Hovedaktionærer der ejer selskaber med negativ egenkapital kan overveje at overdrage aktierne i selskabet til et nystiftet holdingselskab. Prisen for aktierne kan ofte sættes til 1 krone, hvis egenkapitalen er negativ. Dermed vil hovedaktionæren få skattemæssigt fradrag for de penge, der oprindeligt blev indskudt i selskabet, da der realiseres et skattemæssigt tab ved at overdrage aktierne til 1 krone. Det selskab som aktierne overdrages til kan være et såkaldt ”Iværksætterselskab” (IVS), som kan stiftes for 1 krone i anpartskapital. Dermed opnår hovedaktionæren samtidig en holdingkonstruktion, hvilket kan være fordelagtigt.

Selskaber kan indbetale til pensioner til eksempelvis en hovedaktionær. Det er ikke et krav, at der sker indbetaling af pensionsindskuddet inden 31. december – det er dog en forudsætning, at der foreligger en aftale om at indbetale til pensionsordning.

Virksomheder

Hvis virksomheder foretager investeringer inden 31. december, vil virksomhederne have fradrag for investeringerne allerede i 2015 – enten som et fuldt skattemæssigt fradrag eller i form af afskrivninger. Foretages investeringerne først i starten af januar, vil det skattemæssige fradrag komme et år senere.

Selskaber, det vil sige ApS’er og A/S’er, kan ikke frivilligt betale restskat inden 31. december. Som noget nyt er det dog blevet muligt, at selskaber frivilligt kan betale restskat den 1. februar 2016. Dermed kan den rente, der ellers skal betales til Skat ved at indbetale selskabsskatten den 20. november 2016 reduceres.

5 ting at overveje inden 31. december

  • Kontante gaver for at reducere arveafgift
  • Ekstraordinært udbytte og salg af aktier
  • Investeringer for at opnå skattemæssigt fradrag
  • Håndværkerfradrag; evt. mulighed for skattefri indtægt for pensionister
  • Indbetaling restskat

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...