Arkiverede nyheder


Fri bil eller skattefri kørselsgodtgørelse?

17. september 2015

Det er ikke altid ubetinget en fordel at have fri bil – nogle gange vil en medarbejder og virksomheden have større fordel ved at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse

Medarbejderens nettoudgifter

Set fra en medarbejders synsvinkel vil det være mest optimalt, at de private nettoudgifter, der skal bruges på at have bil, reduceres så meget som muligt. Hvis en ansat eksempelvis har en bil til rådighed, som har et beskatningsgrundlag på 200.000 kroner, så vil det koste medarbejderen ca. 30.000 kroner i skat, at have bilen til rådighed, hvis medarbejderen betaler topskat.

Hvis medarbejderen som alternativ til at have fri bil i stedet stiller sin private bil til rådighed, kan medarbejderen få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse fra arbejdsgiveren, svarende til 3,70 kroner pr. kilometer. Denne sats gælder indtil medarbejderen har kørt op til 20.000 kilometer pr. år. Herefter vil medarbejderen udelukkende være berettiget til at få udbetalt 2,05 kroner pr. kilometer. Medarbejderen skal så selv afholde omkostninger til vedligeholdelse, service, forsikring, ejerafgift, vejhjælp mv.

For at vurdere om det er en fordel for medarbejderen at vælge skattefri kørselsgodtgørelse eller fri bil er der taget udgangspunkt i følgende eksempel:

 • Brændstof 24.000 kroner ved 20.000 erhvervsmæssige kilometer og 10.000 private kilometer
 • Vedligeholdelse og service 16.000 kroner
 • Forsikring og ejerafgift 12.000 kroner
 • Estimeret værditab på bilen på 15%, svarende til DKK 30.000
 • Renter vedrørende finansiering af bilkøb 8.000 kroner (efter skatteværdi af rentefradrag)

Dette medfører årlige omkostninger for medarbejderen på 90.000 kroner ved at have bil.

Som nævnt ovenfor kan medarbejderen få skattefri kørselsgodtgørelse for de erhvervsmæssige kilometer svarende til 75.000 kroner. Medarbejderens nettoudgifter vil derfor være 15.000 kroner ved at have bil (90.000 kroner fratrukket 75.000 kroner). Ved fri bil skulle medarbejderen have betalt 30.000 kroner i skat. Medarbejderen vil derfor have sparet 15.000 kroner skattefrit ved at modtage skattefri kørselsgodtgørelse frem for at have fri bil (30.000 kroner fratrukket 15.000 kroner).

Virksomhedens nettoudgifter

Virksomhedens omkostninger til bildrift vil være 90.000 kroner ved fri bil og 75.000 kroner ved skattefri kørselsgodtgørelse. Det vil derfor i nogle tilfælde være mest optimalt for såvel virksomheden som medarbejderen, at der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse frem for at medarbejderen har fri bil.

Hvornår er det en fordel for medarbejderen at have fri bil

Der er en række forhold som taler for og i mod hvorvidt en medarbejder skal vælge fri bil, herunder:

 • Jo flere erhvervsmæssige kilometer der køres des større fordel kan det være for medarbejderen at modtage skattefri kørselsgodtgørelse
 • Jo flere private kilometer der køres des større fordel kan det være for medarbejderen at have fri bil
 • Jo dyrere bilen er, des større fordel kan det være for medarbejderen at have fri bil 

Udover ovenstående er der en række andre forhold, der skal inddrages i overvejelserne, herunder forhold vedrørende finansiering, om medarbejderen betaler topskat mv. Hertil kommer, at det for medarbejderen også kan have en værdi, at de månedlige omkostninger ved at have bil er kendte – det er de ved fri bil – hvorimod medarbejderen påtager sig ”risikoen” ved bildriften, hvis der modtages skattefri kørselsgodtgørelse. For virksomhedens synsvinkel kan det være fordelagtigt at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse, da omkostningerne derved bliver variable i forhold til aktivitetsniveau.

5 gode råd

 • Vurder om det er mest fordelagtigt at have fri bil eller kørselsgodtgørelse
 • Ved fri bil har medarbejderen ikke den økonomiske risiko ved at have bil
 • Flest erhvervsmæssige kilometer og få private taler for kørselsgodtgørelse
 • En dyr bil taler for fri bil
 • Inddrag medarbejderens og virksomhedens forhold i overvejelserne

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...