Arkiverede nyheder


Det bliver billigere at gennemføre et generationsskifte

26. november 2015

Regeringen har i sidste uge indgået aftale, som lemper beskatningen vedrørende generationsskifter over de næste 5 år.

Lempelse af beskatningen

Den lempede beskatning af generationsskifter gennemføres ved at nedsætte den såkaldte bo- og gaveafgift fra de nuværende 15 procent til 5 procent i 2020. Lempelsen sker gradvist fra 2016 til 2020 og vil udelukkende omfatte familieejede erhvervsvirksomheder, der videreføres indenfor familien. Der vil ikke ske lempelse af afgiften ved overdragelse af såkaldte ”passive” virksomheder, hvilket eksempelvis er virksomheder der investerer i ejendomme, aktier mv.

Værdiansættelse af virksomheder

Nedsættelsen af bo- og gaveafgiften sker som erstatning for, at ”formueskattekursen” ikke er blevet genindført. Formueskattekursen var en særlig beregningsregel, som gjorde det muligt, at værdien af virksomheder kunne ansættes til en meget lav og gunstig værdi, når virksomheder blev overdraget til et familiemedlem. Dermed kunne formueskattekursen reducere den afgift, som næste generation i familien skulle betale for at overtage og videreføre virksomheden. Formueskattekursen blev afskaffet af den tidligere regering i begyndelsen af 2015.

Bo- og gaveafgift

Bo- og gaveafgift skal betales, hvis der modtages gave eller arv. Bo- og gaveafgiften på de nuværende 15% vedrører kun gave og arv indenfor en nærmere defineret familiekreds – eksempelvis forælder og barn. Hvis der modtages gave i form af, at forældrene overdrager virksomheden til et eller flere af børnene, skal der betales gaveafgift. Omvendt skal børnene ikke betale noget til forældrene for at overtage virksomheden, idet de har modtaget virksomheden som gave. Tilsvarende skal der betales afgift, hvis børnene overtager virksomheden fra forældrene i forbindelse med at forældrene afgår ved døden – det vil så blive benævnt boafgift. Afgiften er således uafhængig af, om virksomheden overdrages, mens forældrene er i live, eller om det sker efter, at forældrene er afgået ved døden.

Eksempel

Hvis der tages udgangspunkt i en virksomhed med en regnskabsmæssig egenkapital på 10 millioner kroner, så vil der i mange tilfælde være nogle ikke bogførte merværdier i virksomheden i form af goodwill mv. Ved et generationsskifte skal værdien af virksomheden fastlægges til handelsværdien. Handelsværdien kan derfor være betydeligt mere end den regnskabsmæssige egenkapital på 10 millioner kroner.

Hvis virksomheden reelt har en handelsværdi på 20 millioner kroner (på grund af goodwill mv.), så vil bo- og gaveafgiften udgøre 3 millioner kroner i 2015 (15 procent af 20 millioner kroner). I 2020 vil bo- og gaveafgiften udelukkende udgøre 1 millioner kroner (5 procent af 20 millioner kroner). Det kan derfor være fordelagtigt at udskyde planlagte generationsskifter.

Det må forventes – og tilrådes – at mange planlagte generationsskifter, som minimum udskydes til 2018, da der her sker den største nedtrapning af bo- og gaveafgiften fra 13 procent til 7 procent.

De endelige regler præsenteres i første halvår 2016

Foreløbigt har regeringen udelukkende indgået aftale om de nævnte lempelser. De præcise ændringer og lovforslag præsenteres af regeringen i første halvår 2016. Endelig stillingtagen til hvorledes et generationsskifte gennemføres mest hensigtsmæssigt bør derfor afvente dette.

5 gode råd

  • Vurder om virksomheden er en aktiv eller ”passiv” virksomhed
  • Overvej om generationsskifte skal ske inden for familien som en gave
  • OBS: den største reduktion af bo- og gaveafgiften sker fra 2017 til 2018
  • Udskyd generationsskifter i takt med bo- og gaveafgiften reduceres
  • Afvent præsentationen af de endelige regler i første halvår 2016

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...