Nyheder


Airbnb – Skal man betale skat af lejeindtægterne?

16. oktober 2017

Der skal betales skat af lejeindtægter, hvis man udlejer sin bolig en del af året, eller hvis man udlejer et eller flere værelser. Reglerne gælder, uanset hvordan udlejningen bliver formidlet og omfatter også bed and breakfast og udlejning via Airbnb.

Udlejning via Airbnb følger de almindelige skatteregler

Airbnb er blevet populært i Danmark og i 2016 var antallet af overnatninger på 3 millioner, mens antallet af udlejere var på 30.000 personer. Som det er nu, så indberetter Airbnb ikke de pågældende personers indtægter til SKAT. Selvom der ikke sker indberetning til SKAT, så ændrer det ikke på, at udlejning via Airbnb følger de almindelige regler i skattelovgivningen, hvor udgangspunktet er, at personer skal betale skat af deres indtægter. Der er dog nogle undtagelser til dette.

En del af lejeindtægten kan være skattefri

Lejeindtægterne er skattefrie, hvis den årlige lejeindtægt ikke overstiger et fastlagt bundfradrag. Derimod sker der beskatning af den del af lejeindtægten, som overstiger bundfradraget. Bundfradraget beregnes som 1,33% af boligens seneste offentlige ejendomsvurdering. Bundfradraget udgør dog altid minimum 24.000 kroner. Hvis eksempelvis den seneste offentlige ejendomsvurdering er på 2.100.000 kroner, så kan bundfradraget opgøres til 28.000 kroner svarende til 1,33 % af 2.100.000 kroner. De første 28.000 kroner pr. år ved udlejning af værelser i den pågældende ejendom er derfor skattefrie. Er der eksempelvis udlejet værelser 75 gange i løbet af et år og hvis lejen pr. dag udgør 500 kroner, så vil indtægten for hele året udgøre 37.500 kroner. Der skal i dette tilfælde betales skat af forskellen imellem 37.500 kroner og 28.000 kroner. Indtægten på 9.500 kroner skal indberettes sammen med selvangivelsen.

Beskatningen sker som kapitalindkomst. Det betyder, at marginalskatteprocenten udgør ca. 43%. Skatten vil derfor i eksemplet udgøre godt 4.000 kroner.

Som alternativ til at få et bundfradrag kan der i stedet laves et ”værelsesudlejningsregnskab”. Hvis der laves et sådan regnskab, så vil det overskud, der skal beskattes bestå af lejeindtægterne fratrukket forholdsmæssige udgifter vedrørende el, vand og varme samt ejendomsskat og fradrag for eventuel vedligeholdelse. Hertil kommer fradrag for udgifter til eventuel morgenmad, ligesom der kan ske en forholdsmæssig nedsættelse af ejendomsværdiskatten. Selvom der ved at lave et værelsesudlejningsregnskab kan opnås fradrag for en række omkostninger, så vil det i langt de fleste tilfælde være mest fordelagtigt at vælge opgørelsesmetoden med bundfradrag. Hvis man én gang har valgt at lave et værelsesudlejningsregnskab, så kan der ikke i årene fremover anvendes metoden med bundfradrag.

Forslag fra regeringen vil reducere skatten

Regeringen har fremlagt forslag om at forøge minimumsbundfradraget fra 24.000 kroner til 36.000 kroner, men det kræver, at boligen maksimalt lejes ud i 90 dage om året og at en digital tredjepart, som eksempelvis Airbnb, indberettet indtægterne til SKAT.

Fakta

  • Udlejning af værelser via Airbnb følger de almindelige skattemæssige regler
  • Airbnb skal ikke indberette indtægterne til SKAT
  • Der kan ske udlejning for mindst 24.000 kroner pr. år skattefrit
  • Marginalskatteprocenten udgør 43%
  • Regeringen har fremlagt forslag om yderligere fradrag, hvis udbyderen foretager indberetning til SKAT

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...