Nyheder


Virksomheder bør allerede nu være klar til den nye ferielov

24. september 2019

Der er kommet en ny ferielov, og overgangsperioden imellem den gamle ferielov og den nye ferielov startede den 1. september 2019. Derfor bør virksomhederne allerede nu undersøge, hvem der skal indefryses feriepenge for.  

Med de nye ferieregler ændres den måde ferie optjenes på

Efter den ”gamle” ferielov blev ferie optjent i kalenderåret, det vil sige perioden 1. januar til 31. december, og den ferie der blev optjent skulle afvikles i ferieåret, hvilket vil sige perioden 1. maj (i året efter optjeningsåret) til 30. april. Med den nye ferielov afskaffes forskydningen imellem optjeningsår og ferieår. Fra og med september 2020 vil der udelukkende anvendes begrebet ferieår. Efter den nye ferielov løber ferieåret fra 1. september til 31. august - dog med mulighed for, at ferie først skal være afviklet 31. december, det vil sige en 12 måneders optjeningsperiode og en 12 + 4 måneders afviklingsperiode.

Overgangsperioden og indefrysning er feriepenge er påbegyndt

Da der med den gamle ferielov var tale om en forskydning imellem optjening og afholdelse af ferie, og da dette ændres i september 2020 til et samtidighedsprincip, så vil lønmodtagere den 1. september 2020 få et års ferie til gode. Dette vil som udgangspunkt medføre, at lønmodtagere vil få 5 ugers ferie til gode vedrørende de ”gamle” regler for optjeningsåret og samtidig optjene 5 ugers ferie i det nye kalenderår.

Da ændringen med feriereglerne ikke er, at lønmodtagere i overgangsåret skal have 10 ugers ferie, så er der lavet en overgangsordning. Overgangsordningen medfører, at det sidste års optjente ferie frem til september 2020 ”indefryses”. De optjente feriepenge, som indefryses, går ikke tabt, da lønmodtagerne får feriepengene udbetalt, når de forlader arbejdsmarkedet. I slutningen af 2020 skal virksomhederne tage stilling til, om virksomheden vil indbetale de indefrosne feriepenge, for de medarbejdere der får ferie med løn, eller om virksomheden vil beholde de indefrosne feriepenge. Hvis sidstnævnte vælges, vil der gælde særlige regler for dette.

Medarbejdere skal registreres korrekt i lønsystemet

Inden virksomheder laver lønnen for september 2019, så bør de sikre sig, at der er taget stilling til, hvilke medarbejdere der skal indefryses feriepenge for, og hvilke medarbejdere der ikke skal indefryses feriepenge for. For langt de fleste medarbejdere skal der ske indefrysning, men der er nogle væsentlige undtagelser hertil, herunder eksempelvis direktører. Det kan være en forholdsvist nuanceret og kompliceret vurdering at fastlægge, om der skal ske indefrysning af feriepenge for en ledende medarbejder, da forhold som eksempelvis stilling, ledelsesbeføjelser, ejerandel, aflønningsform mv. i mange tilfælde skal indgå i vurderingen.

Udover at tage stilling til, hvem der skal ske indefrysning for, så bør det også sammen med lønnen for september 2019 sikres, at der er sket korrekt opgørelse og registrering af de enkelte medarbejderes feriedage.

Hvis der er styr på disse ting, så er grundlaget på plads for at kunne foretage en korrekt opgørelse af indefrysningsbeløbet i den igangværende overgangsperiode.

5 gode råd:

  • Undersøg hvilke medarbejdere der skal indefryses feriepenge for
  • Kontroller at medarbejdere er registreret med korrekt feriekode i lønsystemet
  • Vær opmærksom på at feriedage er opgjort og registreret korrekt i lønsystemet
  • I tvivlstilfælde søg rådgivning, så der sker korrekt indefrysning
  • I slutningen af 2020 skal der tages stilling til om virksomheden vil indbetale de indefrosne feriepenge eller beholde dem

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...