Nyheder


SKAT går efter at beskatte kryptovaluta

2. september 2019

I sidste uge kom det frem, at SKAT har fået tilladelse til at indhente oplysninger om handel med kryptovaluta i Danmark. Kryptovaluta er eksempelvis Bitcoins, og der skal betales skat af fortjenester ved handel med kryptovaluta.

SKATs indhentelse af oplysninger om handel med kryptovaluta skal bidrage til at SKAT får et overblik over omfanget af handelen, og samtidig skal det sikre, at borgerne betaler skat af fortjenester på kryptovaluta. SKAT har indhentet oplysninger om ca. 20.000 borgere.

SKAT har fået tilladelse til at indhente oplysninger

Indhentelsen af oplysningerne er sket efter at Skatterådets tidligere på året gav tilladelse til, at der blev indhentet oplysninger om handel med kryptovaluta hos tre danske kryptobørser. Dette medførte, at de 3 kryptobørser skulle udlevere oplysninger om alle køb og salg af kryptovalutaer foretaget i perioden 1. januar 2016 til og med 31. december 2018. I den forbindelse skulle der også udleveres navne, adresser, cpr-numre mv.

Fortjeneste ved kryptovaluta er skattepligtigt

Hvis man som borger køber og sælger kryptovaluta, eksempelvis Bitcoins mv., anses det som hovedregel som spekulation. Med spekulation menes der, at man har handlet med henblik på at opnå en fortjeneste, hvilket er tilfældet for mange af de borgere, som har handlet med kryptovaluta. Der skal derfor opgøres en fortjeneste eller et tab, når der er handlet med kryptovaluta som led i spekulation, og denne fortjeneste eller tab skal selvangives. Fortjenesten eller tabet opgøres som forskellen mellem købs- og salgsprisen. Det er vigtigt at gemme oplysninger om købs- og salgspris samt købstidspunkt, så dette kan dokumenteres over for SKAT.

SKAT vil nu gennemgå oplysningerne

Efter at SKAT har fået adgang til oplysninger om ca. 20.000 borgeres handel med kryptovaluta, vil SKAT nu gennemgå oplysningerne for at undersøge, om fortjenester og tab på kryptovaluta er selvangivet korrekt. SKAT har allerede udsendt meddelelse til nogle borgere om korrektioner til de pågældende borgeres skatteopgørelser.

Det er ikke for sent at ændre selvangivelsen

SKATs indledende gennemgang viser, at borgerne ikke har været specielt gode til at få indberettet oplysninger korrekt vedrørende handel med kryptovaluta. Det er muligt at ændre sin selvangivelse, hvis man bliver opmærksom på, at man ikke har fået indberettet korrekt, og SKAT opfordrer også borgerne til at gøre dette. Ændringen af selvangivelsen for tidligere år sker ved at logge på www.skat.dk og foretage ændringer i årsopgørelsen fra tidligere år. Fortjeneste på handel med kryptovaluta skal selvangives i rubrik 20, og et eventuelt tab skal selvangives i rubrik 58.

Hvis man er i tvivl, kan man få et bindende svar fra SKAT

I mange tilfælde vil borgeres handel med kryptovaluta være sket som spekulation, altså at handlen er sket med henblik på at opnå en fortjeneste. Hvis man er i tvivl om ens handel med kryptovaluta kan anses som spekulation eller ej, kan man få et såkaldt ”bindende svar” fra SKAT. Et bindende svar er SKATs vurdering af, om de i det konkrete tilfælde vurderer handlen som spekulation eller ej. Dermed kan man få vished for, hvordan SKAT vurderer den pågældende handel med kryptovaluta, inden man foretager indberetning af selvangivelsen.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...