Nyheder


Det kan være dyrt at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse

19. august 2019

Ofte er det attraktivt med skattefri kørselsgodtgørelse, men hvis reglerne ikke overholdes, koster det skat – og det kan ende med at blive virksomhedens problem.  

Skattefrie godtgørelser

Udgangspunktet i skattelovgivningen er, at hvis en medarbejder modtager penge og goder fra sin arbejdsgiver, så skal dette beskattes. Der er dog nogle specifikke undtagelser hertil, hvilket eksempelvis er tilfældet med diæter og skattefri kørselsgodtgørelse. Vedrørende kørselsgodtgørelse kan en arbejdsgiver som udgangspunkt udbetale 3,56 kroner pr. kilometer, hvis medarbejderen kører i egen bil og befordringen har et erhvervsmæssigt formål.

Der stilles krav til kørebogen

SKAT stiller krav om, at en medarbejder, der modtager skattefri kørselsgodtgørelse, skal udarbejde en kørebog eller en anden form for afregningsskema til brug for virksomheden, når der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse. Kørebogen eller afregningsskemaet skal indeholde følgende:

 • Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer
 • Kørslens erhvervsmæssige formål
 • Dato for kørslen
 • Kørslens mål med eventuelle delmål
 • Angivelse af antal kørte kilometer
 • De anvendte satser
 • Beregning af befordringsgodtgørelsen

Arbejdsgiveren skal føre kontrol

Arbejdsgiveren har pligt til at kontrollere, at betingelserne for at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse er opfyldt. Arbejdsgiveren skal derfor blandt andet føre kontrol med de erhvervsmæssige kilometer, som medarbejderen har kørt, og som danner grundlag for den skattefrie kørselsgodtgørelse. Hvis arbejdsgiveren ikke foretager den fornødne kontrol, kan den udbetalte kørselsgodtgørelse blive skattepligtig og er dermed ikke skattefri længere.

Virksomheden kan komme til at hænge på skatten

En nyere dom vedrørte en byggeleder i et byggeselskab, som modtog skattefri kørselsgodtgørelse, idet medarbejderen selv skulle sørge for transport til byggepladserne i sin egen bil. SKAT vurderede ikke, at byggeselskabet havde ført kontrol med medarbejderens kørselsgodtgørelse, herunder medarbejderens angivelse af antal kørte kilometer og dokumentation herfor. Medarbejderen skulle derfor tilbagebetale skat på 82.000 kroner vedrørende den udbetalte kørselsgodtgørelse, som nu ikke længere var skattefri. Medarbejderen anlagde erstatningssag mod byggeselskabet med krav om betaling af 82.000 kroner, som følge af den skat, som medarbejderen var blevet pålagt. Medarbejderen vandt sagen, da retten vurderede, at det var byggeselskabets manglende kontrol, der var årsagen til, at medarbejderen skulle tilbagebetale skat på 82.000 kroner.

Afsluttende bemærkninger

Selvom den pågældende dom udelukkende gælder skattefri kørselsgodtgørelse, så er der grund til at virksomheder er særligt opmærksomme på udbetaling af skattefrie godtgørelser, herunder diæter, idet der ligeledes stilles krav om, at arbejdsgiver skal foretage kontrol, når der udbetales skattefrie diæter.

5 gode råd:

 • Indfør en firmapolitik for udbetaling af skattefrie godtgørelser
 • Anvend standardskemaer eller digitale løsninger
 • Sørg for at medarbejderne anfører alle påkrævede oplysninger
 • Før kontrol med medarbejdernes oplysninger
 • Dokumenter kontrollen

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...