Nyheder


Skattefri kørselsgodtgørelse

24.05.2023 Skattefrie godtgørelser Udgangspunktet i skattelovgivningen er, at hvis en medarbejder modtager penge og goder fra sin arbejdsgiver, så skal dette Læs mere…

Hold øje med kunder, leverandører og konkurrenter

11.05.2023 Årsregnskaber for selskaber Blandt andet aktieselskaber og anpartsselskaber har alle pligt til at offentliggøre årsregnskaber. Årsregnskaberne offe Læs mere…

Undgå bøde – læs ny vejledning om varebiler

19.04.2023 Sådan lyder overskriften i en skrivelse, som Motorstyrelsen har sendt til 67.000 virksomheder. I skrivelsen henvises der til en vejledning, som er uda Læs mere…

Betalingsfristerne for virksomheders betaling af A-skat mv. udskydes

27.03.2023 Under Covid-19 pandemien blev det af flere omgange besluttet, at virksomhedernes frister for betaling af blandt andet A-skat mv. skulle udskydes. Dett Læs mere…

Tid til at overveje selskabsskat

09.03.2023 Selskaber, herunder aktieselskaber og anpartsselskaber, betaler acontoskat henholdsvis den 20. marts og 20. november. Det er derfor nu tid til at over Læs mere…

Ingen skattelettelser nu og her

24.02.2023 Regeringen har fremlagt de planlagte initiativer på skatteområdet frem til sommerferien – men der er ikke meget nyt om de forventede skattelettelser. Læs mere…

Mens vi venter på årsopgørelsen

08.02.2023 Om godt og vel en måned – den 13. marts – er årsopgørelsen for 2022 officielt klar, men der er allerede nu nogle ting som med fordel kan overvejes. Læs mere…

Erhvervsstyrelsen har igangsat bogføringskontrol af virksomheder

24.01.2023 Den nye bogføringslov trådte i kraft den 1. juli 2022, og Erhvervsstyrelsen er allerede nu i gang med at kontrollere, om virksomheder efterlever krave Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

keyboard_arrow_up
Loading...