Virksomheder skal udarbejde en beskrivelse af bogføringsprocedurerne

Den nye bogføringslov trådte i kraft den 1. juli 2022 og det vil over de kommende år gradvist betyde store ændringer for en række virksomheder, herunder større krav til digitalisering. En af ændringerne og præciseringerne i den nye bogføringslov er, at virksomheder skal udarbejde en beskrivelse af bogføringsprocedurerne.

De fleste virksomheder er omfattet

Stort set alle danske virksomheder er omfattet af den nye bogføringslov, herunder er ApS’ og A/S’ altid omfattet. De eneste virksomheder, som ikke er omfattet, er eksempelvis personligt drevne virksomheder og interessentskaber, som har en årlig omsætning på under 300.000 kroner.

Påkrævet beskrivelse

De omfattede virksomheder har pligt til at udarbejde en beskrivelse af bogføringen og opbevaringen af bogføringen, samt hvem der er ansvarlig herfor. Dette skal omfatte beskrivelser af:

  • Procedurer der sikrer, at der løbende foretages bogføring
  • Procedurer der sikrer, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares betryggende
  • Hvilke medarbejdere der er ansvarlige for de 2 ovennævnte procedurer

Nedenfor er der en nærmere omtale af kravene til beskrivelse af de 3 punkter.

Den løbende bogføring

Denne beskrivelse omfatter virksomhedens procedurer for bogføring og hvordan virksomheden sikrer sig, at alle virksomhedens bilag mv. bogføres nøjagtigt og hurtigst muligt. Det omfatter endvidere en beskrivelse af den kontoplan, som virksomheden anvender, ligesom kontoplanen skal vedlægges som bilag til beskrivelsen. Herudover skal der være en beskrivelse af virksomhedens procedurer for løbende afstemninger af bogholderiet.

Opbevaringen af regnskabsmateriale

Det bliver et krav, at virksomheders bogholderi indenfor nogle år skal være digital, og at bogføring, bilag mv. skal foreligge digitalt, som en integreret del af bogføringssystemet. Indtil dette skal virksomheden have en beskrivelse af procedurerne for opbevaring af regnskabsmaterialet, herunder bogføringen og de tilhørende bilag. Herudover skal der være en beskrivelse af opbevaringen af øvrigt regnskabsmateriale, herunder eksempelvis årsregnskaber, revisionsprotokol mv.

De ansvarlige personer

Det skal i beskrivelsen fremgå, hvilke personer der er ansvarlige for ovenstående procedurer. Hvis virksomhedens bogføring mv. er outsourcet til et eksternt firma, så skal der fremgå, hvem i virksomheden der er ansvarlig for dette og hvordan det foretages, ligesom CVR-nr. skal angives på den virksomhed, som der er sket outsourcing til.

Hjælp at hente hos Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon, som gør det forholdsvist enkelt at efterleve ovenstående krav. Skabelonen kan downloades via 
erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-bogforing.

Generelt gælder det, at jo større virksomheden er, des større er kravene til virksomhedens beskrivelse af bogføringsprocedurerne. Derfor vil skabelonen i nogle tilfælde ikke være tilstrækkelig, særligt hvis der er tale om store virksomheder.

Ikrafttrædelse

Kravet om beskrivelse af bogføringsprocedurerne gælder i det førstkommende regnskabsår, som starter efter 1. oktober 2022. Dermed skal virksomheder, der eksempelvis har regnskabsafslutning 31. december have beskrivelsen klar den 1. januar 2023.

Skal vi hjælpe dig med din bogføringsprocedure?

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Jakob Korshøj

Statsautoriseret revisor

smartphone+45 60 67 07 22

phone+45 97 12 52 44

mailE-mail

Jakob Korshøj

Bliv ringet op

keyboard_arrow_up
Loading...