Oversigt over momsfradrag og skattefradrag

Oversigterne herunder er ikke udtømmende, men udelukkende retningsgivende. Ved opgørelse af moms- og skattefradrag skal der foretages en konkret vurdering i alle tilfælde.

Fradrag ved repræsentation, reklame mv.
Fradrag øvrige omkostninger

Download oversigten som PDF

Fradrag ved repræsentation, reklame mv.

  Skattefradrag Momsfradrag
  25% 100% 0% 25% 100%
Repræsentation - generelt check   check    
Reklame - generelt   check     check
Personale - generelt   check check 1) check 1) check 1)
           
Rejse- og overnatningsudgifter (excl. Bespisning)          
Personale   check   check 2) check 3)
Forretningsforbindelser check     check 2) check 3)
           
Bespisning          
"Ude i byen"          
Personale - herunder julefrokost, møder og øvrige arrangementer   check   check  
Forretningsforbindelser check     check  
I virksomhedens lokaler          
Personale - herunder julefrokost, møder og øvrige arrangementer   check check    
Personale - herunder interne møder og kurser   check     check 4)
Forretningsforbindelser - kaffe og te   check     check
Forretningsforbindelser - bespisning check       check
           
Generalforsamling          
"Ude i byen"   check   check  
I virksomhedens lokaler   check check    
           
Receptioner, jubilæer mv.          
"Ude i byen"          
Personale   check   check  
Forretningsforbindelser check     check  
Blandet deltagelse          
  • Overvejende personale
check check 5)   check  
  • Overvejende forretningsforbindelser
check     check  
Åbent hus - ubestemt kreds          
  • Mindre servering (ikke bespisning)
check check 6)   check  
  • Større traktement
check     check  
I virksomhedens lokaler          
Personale   check check    
Forretningsforbindelser check   check    
Blandet deltagelse          
  • Overvejende personale
check check 5) check    
  • Overvejende forretningsforbindelser
check   check    
Åbent hus - ubestemt kreds          
  • Mindre servering (ikke bespisning)
check check 6) check   check 6)
  • Større traktement
check   check    
           
Gaver          
Personale   check check    
Forretningsforbindelser check   check    
           
Andet          
Reklameartikler          
  • Med firmanavn eller logo, under DKK 100 pr. stk excl. moms (ubestemt kreds)
  check   check check
  • Med firmanavn eller logo, under DKK 100 pr. stk excl. moms (gaver)
check   check    
Servering af sandwich, kager, chips, kaffe, øl, mv. i reklamemæssig øjemed på fx messer, udstillinger mv.   check     check
Sponsorbidrag med reklame som modydelse check 7) check check 7) check 7) check
Vareprøver og rabatter samt demonstration af produkter mv.   check     check

1) Afhænger af udgiftens art.
2) 25% hvis der er tale om restaurationsydelser. Hvis der er tale om overnatning inkl. morgenmad, skal ydelserne være opdelt på fakturaen. Hvis ingen opdeling, er der efter Skats praksis ingen fradragsret.
3) Kun overnatning - ikke måltider. Ved momsbelagt bustransport kan der evt. være fuldt fradrag.
4) 100% fradrag for moms på mad og drikke til ansatte i forbindelse med møder, herunder bestyrelsesmøder, møder med forretningsforbindelser, møder med fagligt indhold og interne kursusaktiviteter og lignende, når virksomhedens behov gør det nødvendigt, at arbejdsgiver sørger for bespisning.
5) 100% fradrag for den forholdsmæssige andel, der vedrører personale.
6) Fuldt fradrag - hvis reklame - efter en konkret vurdering.
7) Giver sponsorbidrag adgang til andre ydelser end reklame, fx rejser eller underholdning, skal der ske en opdeling, og fuldt fradrag gives alene for reklamen.

Fradrag øvrige omkostninger

  Skattefradrag Momsfradrag
  25% 100% 0% 25% 100%
Arbejdstøj          
Arbejdstøj og uniform ejet af virksomheden   check     check
Virksomhedens civilbeklædning med logo - ingen privatforbrug   check     check
           
It og telefon          
Mobiltelefoner, der ikke anvendes privat   check     check
Mobiltelefoner, der også anvendes privat   check check 1)    
PC, der ikke anvendes privat   check     check
PC, der også anvendes privat   check check 1) check 2)  
           
Biler og broafgifter          
Storebælt, erhvervsmæssig kørsel, privatbil   check check    
Storebælt, erhvervsmæssig kørsel, varebil på guleplader   check     check
Øresund, erhvervsmæssig kørsel, alle biltyper   check     check
Personbiler, indkøb og drift   check check 2)    
Varebil under 3 tons, drift   check     check
Varebil under 3 tons, køb, anvendes ikke privat   check     check
Varebil under 3 tons, køb, anvendes også privat   check check    
Varebil under 3 tons, leasing eller leje, anvendes også privat   check check 3)    
Varebil over 3 tons, køb og drift, anvendes ikke privat   check     check
Varebil over 3 tons, køb og drift, anvendes også privat   check check 4)    
           
Kursus- og flytteudgifter          
Kursusgebyr - samlet ydelse   check     check
Fortæring i forbindelse med kursus faktureret særskilt   check   check  
Ophold i forbindelse med kursus faktureret særskilt   check     check
Lærebøger og kursusmateriale   check     check
Arbejdsbetinget flytteudgifter for medarbejdere   check     check

1) Momsen fastsættes ud fra en skønsmæssig fordeling af privat og erhvervmæssig brug.
2) Ved leasingbiler oplyses dog en fradragsberettiget andel af momsen på leasingydelsen.
3) Momsfradrag udgør 1/3 af momsen.
4) Momsfradrag opgøres ud fra et skøn.

keyboard_arrow_up
Loading...