Nyheder


Undgå restskattetillæg – betal frivillig selskabsskat 20. november

30. oktober 2018

Selskaber (aktieselskaber, anpartsselskaber mv.) kan med fordel betale frivillig selskabsskat den 20. november 2018, hvis der forventes en væsentlig skat for indeværende år. Dermed kan selskabet undgå, at der tilskrives et ikke-fradragsberettiget restskattetillæg.  

Selskaber betaler acontoskatterater

Selskaber betaler acontoskatter 2 gange om året; den 20. marts og den 20. november. De 2 rater er lige store og størrelsen af acontoskatteraterne beregnes af SKAT på baggrund af gennemsnittet af selskabets selskabsskat i de seneste 3 år.

Det kan være fordelagtigt at foretage en frivillig indbetaling

Hvis et selskab eksempelvis har betalt 1. acontoskatterate på 100.000 kroner den 20. marts 2018 vil de skulle betale 2. rate den 20. november 2018 på et tilsvarende beløb. Dette giver en samlet betalt selskabsskat på 200.000 kroner. Hvis det forventes, at selskabets skattepligtige indkomst for 2018 bliver 3.000.000 kroner, vil det medføre en selskabsskat på 22% heraf, svarende til 660.000 kroner. Selskabet vil dog udelukkende have betalt 200.000 kroner i acontoskat. Der vil derfor blive en restskat på 460.000 kroner. Denne restskat tilskrives et restskattetillæg, som er en ikke-fradragsberettiget rente, som skal betales til SKAT sammen med betalingen af restskatten. Betalingen af restskatten og restskattetillægget skal ske den 20. november året efter – altså den 20. november 2019.

Størrelsen af restskattetillægget fastlægges først i december 2018, men restskattetillægget forventes at være omkring 3,1%. Om det kan betale sig at foretage frivillig betaling af selskabsskat, vil derfor afhænge af om selskabet har overskudslikviditet, eller om selskabet skal finansiere den frivillige betaling af selskabsskat via kassekreditten. Som udgangspunkt vil det ikke kunne betale sig at foretage frivillig indbetaling af selskabsskat, hvis der betales en rente på 4% eller derover på kassekreditten, da renten på kassekreditten – i modsætning til restskattetillægget – er en fradragsberettiget renteomkostning.

Frivillige indbetaling skal indberettes til SKAT

Hvis man ønsker at foretage en frivillig indbetaling af selskabsskat, skal dette indberettes til SKAT via TastSelv Erhverv. Foretages denne indberetning ikke senest den 20. november 2018 i forbindelse med indbetalingen, er SKAT ikke opmærksom på, at indbetalingen vedrører frivillig betaling af selskabsskat, og pengene vil derfor enten stå på skattekontoen eller blive returneret til selskabet.

Mulighed for at nedsætte acontoskatteraterne

Hvis der har været en nedgang i et selskabs indtjening og acontoskatteraterne derfor overstiger den forventede samlede selskabsskat, kan det være relevant, at nedsætte acontoskatteraten for november 2018. Dette foretages via TastSelv Erhverv, hvor størrelsen af den rate, der skal betales den 20. november 2018 enten nedsættes eller nulstilles helt.

Fakta

  • Selskaber betaler acontoskatterater den 20. marts og 20. november
  • Størrelsen af acontoskatteraterne beregnes automatisk af SKAT
  • Størrelsen af acontoskatteraterne kan reduceres eller nulstilles via TastSelv Erhverv
  • Hvis der forventes en restskat for 2018 kan der foretages en frivillig indbetaling af selskabsskat den 20. november 2018
  • Det kan ikke betale sig at foretage en frivillig betaling af selskabsskat, hvis renten på kassekreditten er over 4%

 

 

Download revisorspalten som PDF
 

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...