Nyheder


Store forskelle i væksten og indtjeningen i håndværksvirksomhederne

17. juni 2019

De seneste regnskabstal viser, at der er meget store forskelle på hvordan det går i de enkelte håndværksbrancher. Derudover er der meget store forskelle i forhold til hvordan det gik for blot et år siden.

Regnskabstal er en god indikator for, hvordan det går i forskellige brancher. Nedenstående brancheanalyse er udarbejdet for at tage temperaturen på nogle af håndværksbrancherne; el-installatører, tømrere, murere samt VVS- og blikkenslagere

El-installatørerne oplevede nedgang

På landsplan oplevede el-installatørerne en nedgang på knap 50% i 2018 målt som udviklingen i bruttofortjenesten sammenholdt med bruttofortjenesten året før. Dette skal dog sammenlignes med, at el-installatørerne året før havde en stigning på over 100% i bruttofortjenesten. Bruttofortjenesten er et ”mellemresultat” i resultatopgørelsen, og er derfor virksomhedens nettoomsætning fratrukket nogle omkostninger - men ikke alle omkostningerne. Der er dog fortsat godt 3 ud af 4 af el-installatørerne der har overskud, hvilket er en anelse flere end sidste år.

Tømrerne har også nedgang

Tømrer- og bygningssnedkervirksomhederne realiserede en negativ vækst på 9%, hvilket er et væsentligt fald sammenholdt med året før, hvor væksten var på 31%. Der er dog godt 70% af virksomhederne der har overskud, hvilket er en lille stigning sammenholdt med sidste år.

Murere havde en mindre vækst end året før

Murerne havde på landsplan en vækst på 6% i bruttofortjenesten, hvilket er lidt lavere end året før, hvor væksten var på 10%.  Der er lidt flere murere der har overskud nu, end tilfældet var året før, da der nu er godt 70% af murerne der har overskud, mens kun 2/3-del af murerne havde overskud året før.

VVS- og blikkenslagervirksomheder havde stigende vækst

VVS og blikkenslagere oplevede en vækst i bruttofortjenesten på 11%, hvilket er en stigning i forhold til året før, hvor væksten var på 6%. Der er fortsat godt 3 ud af 4 af virksomhederne i branchen der har overskud, og der er tale om en lille stigning sammenholdt med året før.

Regnskabstal afspejler ikke nødvendigvis alt

Ovenstående regnskabstal og de deraf afledte statistikker skal derfor også tages med et vist forbehold, da statistikkerne udelukkende er baseret på regnskabstal for virksomheder, der har offentliggjort årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen, hvilket vil sige eksempelvis aktieselskaber og anpartsselskaber. Hertil kommer, at statistikkerne er udarbejdet på baggrund af de branchekoder, som virksomhederne anvender.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...