Nyheder


Splitleasing af biler kan være en dyr fornøjelse

25. september 2017

Splitleasing kan i nogle tilfælde være økonomisk attraktivt – men er dokumentationen ikke på plads, så kan det have store økonomiske konsekvenser.

Hvad er splitleasing?

Splitleasing er for nogle et alternativ til firmabil og beskatning heraf. Ved splitleasing kan man bruge en firmabil til private formål – uden at man bliver beskattet heraf. Når beskatningen kan undgås, skyldes det, at bilens omkostninger fordeles mellem virksomheden og den pågældende medarbejder. Fordelingen sker ud fra antal kørte kilometer, som er henholdsvis erhvervsmæssige og private. Prisen for, at man undgår beskatning, er derfor, at medarbejderen selv skal betale den private andel af bildriften.

Hvis eksempelvis bilen anvendes 50/50 til henholdsvis erhvervsmæssige formål og private formål, så deles omkostningerne også 50/50. Hvis de samlede omkostninger til bildrift (leasing, brændstof, forsikring, ejerafgift, vedligeholdelse mv.) er på 100.000 kroner om året, så skal virksomheden betale 50.000 kroner, som er fuldt fradragsberettiget, mens den pågældende medarbejder selv skal betale 50.000 kroner af egne beskattede midler.

Fordelen ved splitleasing kan for virksomheden være, at de dermed ikke skal betale for, at medarbejderen bruger bilen til blandt andet skiferie og sommerferie sydpå. For medarbejderen er fordelen, at der undgås beskatning af firmabil. Der bør dog laves en konkret beregning for at undersøge, hvad der er mest fordelagtigt for såvel virksomheden som medarbejderen.

Store krav til dokumentationen

Virksomheden og den pågældende medarbejder skal hver især indgå separate skriftlige aftaler med leasingselskabet. For at kunne foretage den korrekte fordeling af henholdsvis den erhvervsmæssige og den private kørsel, er det centralt, at der foretages en nøje registrering af, hvornår der køres erhvervsmæssigt og hvornår der køres privat. SKAT stiller krav om, at der løbende føres et kilometerregnskab, som viser, hvad kilometertælleren står på ved henholdsvis starten og slutningen af dagen. Ligeledes skal der i forhold til den erhvervsmæssige kørsel anføres, hvad formålet er med den erhvervsmæssige kørsel. Der er flere muligheder for at anvende GPS og diverse apps til dette. I praksis betaler virksomheden og den pågældende medarbejder acontobetalinger til leasingselskabet, hvorefter der eksempelvis hver måned foretages en korrigerende betaling, så den passer med fordelingen af den faktiske kørsel. Betalingen fra virksomheden og medarbejderen skal ske direkte til leasingselskabet.

Manglende dokumentation kan være dyrt

Der er for nyligt afsagt en afgørelse i Landsskatteretten vedrørende splitleasing. I den pågældende sag var der ikke indgået 2 særskilte aftaler med leasingselskabet. Hertil kommer, at der kun én gang om året blev foretaget en regulering af de foretagne acontobetalinger. Endelig var kørselsregnskabet ikke tilstrækkeligt, idet GPS udskrifterne ikke tilstrækkeligt dokumenterede den erhvervsmæssige kørsel, da det ikke fremgik, hvad bestemmelsesstedet og formålet var.

Konsekvensen var, at medarbejderen blev beskattet af fri bil. Derfor kan det ikke understreges kraftigt nok, at man ved splitleasing skal sikre sig, at formaliteterne og dokumentationen er i orden.

Krav for at undgå beskatning af splitleasing

  • Virksomheden og medarbejderen skal hver især indgå separate skriftlige aftaler med leasingselskabet
  • Bilens omkostninger skal fordeles mellem virksomheden og medarbejderen i forhold til antal kørte kilometer
  • Virksomheden og medarbejderen skal afregne direkte til leasingselskabet
  • Der skal løbende føres et kilometerregnskab, som opfylder SKATs krav

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...