Nyheder


Sådan forebygges økonomisk svindel

23. oktober 2018

Økonomisk svindel bliver mere og mere almindeligt, og svindlen rammer også små og mellemstore virksomheder. Det er irriterende at tabe penge – og nok dobbelt så irriterende, at der sjældent er skattefradrag for sådanne tab. Simple interne kontroller kan forebygge svindel.

Forskellige former for økonomisk svindel

Økonomisk svindel over for virksomheder kan overordnet opdeles i:

  • Eksterne personer (som ikke har noget med virksomheden at gøre), som forsøger at franarre virksomheden penge
  • Interne personer (ansatte), som forsøger at franarre virksomheden penge

Førstnævnte type af svindel foregår ofte ved, at virksomhedens økonomiansvarlige bliver kontaktet via e-mail af en person, der udgiver sig for at være virksomhedens direktør. Den pågældende person (”direktøren”) anmoder den økonomiansvarlige om at foretage en betaling, og præciserer i e-mailen, at betalingen vedrører en fortrolig sag, hvorfor den økonomiansvarlige skal undlade at tale med andre i virksomheden om e-mailen. Dette kan i nogle tilfælde få den økonomiansvarlige til at gennemføre en sådan betaling.

Den anden nævnte type af svindel vedrører de tilfælde, hvor en person (typisk den økonomiansvarlige), har adgang til at foretage betalinger og udnytter denne mulighed til at overføre penge til sig selv. Det kan eksempelvis ske ved, at den økonomiansvarlige retter i stamoplysningerne for virksomhedens leverandører, så betalingen fremstår, som om betalingen foretages til en leverandør. Hvis den økonomiansvarlige samtidig har rettigheder til bogholderiet, så kan den økonomiansvarlige ”rydde” op, så svindlen ikke umiddelbart opdages.

Undgå svindel ved at etablere interne kontroller

Fælles for ovenstående er, at svindlen i mange tilfælde kan undgås, hvis der etableres interne kontroller. Kontrollerne bør tilrettelægges efter virksomhedens størrelse, antallet af transaktioner mv. Kontrollerne kan eksempelvis være funktionsadskillelse. Nedenstående er eksempler på funktionsadskillelse:

Den person, der har adgang til at foretage betalinger, skal ikke have mulighed for at rette i stamoplysninger
Den person, der lægger en faktura til betaling, må ikke samtidig kunne godkende betalingen

Disse 2 kontroller vil i mange tilfælde reducere risikoen for svindel markant.

At implementere kontroller er reelt set et krav i henhold til Selskabsloven, idet ledelsen i et selskab er forpligtet til at sikre, at der er ”fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller.” Udover interne kontroller bør virksomheden også have en hensigtsmæssig IT-politik og IT-sikkerhed.

Der er ikke skattefradrag for tab ved svindel

Én ulykke kommer som bekendt sjældent alene. Sådan forholder det sig også med det tab, som man lider som følge af svindel, da der i de fleste tilfælde ikke kan opnås skattemæssigt fradrag for et sådan tab.

5 gode råd:

  • Tillid er godt – kontrol er bedre
  • Implementer funktionsadskillelse på nøgleområder
  • Udarbejd en hensigtsmæssig IT-politik
  • Sørg for passende IT-sikkerhed
  • Tab som følge af svindel er sjældent fradragsberettiget – derfor endnu en grund til at implementere kontroller

 

Download revisorspalten som PDF
 

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad

 

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...