Nyheder


Reelle ejere af virksomheder skal registreres – fristen er 1. december

12. september 2017

Erhvervsstyrelsen udsender i disse dage breve til en lang række virksomheder om, at virksomhederne skal registrere reelle ejere. Indberetningen skal ske digitalt via Erhvervsstyrelsens online løsning. Manglende indberetning medfører bøde.

Reelle ejere er de ultimative ejere

I 2014 blev det lovpligtigt, at selskaber skulle registrere deres ”legale” ejere. Det vil sige de personer eller selskaber, der direkte ejer selskaberne. Som følge af ”Skattelypakken” fra 2014 samt et EU hvidvaskningsdirektiv, er der nu kommet yderligere krav om registrering af virksomheders ejere, så der skabes øget gennemsigtighed.

De ejere der nu skal registreres, er de ”reelle ejere”. Reelle ejere er de personer, som i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en nærmere defineret andel af virksomheden. Hvis eksempelvis en person ejer et holdingselskab og dette holdingselskab ejer et driftsselskab, så er personen, som ejer holdingselskabet, den reelle ejer af driftsselskabet. Det er med andre ord personen – eller personerne – i ”toppen”, som er de reelle ejere. En virksomheds reelle ejer kan både være danske og udenlandske personer.

Hvis virksomheden ikke har nogen reel ejer, eller hvis virksomhedens reelle ejere ikke kan identificeres, så skal virksomhedens ledelse registreres som de reelle ejere. Virksomheden skal i disse tilfælde kunne dokumentere, at de har foretaget alle rimelige forsøg på at identificere de reelle ejere.

Ikke alle virksomheder er omfattet

Det er ikke alle virksomheder, der er omfattet af de nye regler om registrering af reelle ejere. Som det væsentligste er personligt drevne virksomheder ikke omfattet. Ligeledes er eksempelvis foreninger ikke omfattet. En lang række selskaber er dog omfattet. Det drejer sig om A/S’er, ApS’er, IVS’er, I/S’er, P/S’er, K/S’er, fonde mv.

Det kan være vanskeligt at fastlægge de reelle ejere

Der skal foretages en konkret vurdering af, hvem de reelle ejere af en virksomhed er. Som udgangspunkt er en person en reel ejer, hvis personen direkte eller indirekte ejer mere end 25% af virksomheden eller råder over mere end 25% af stemmerettighederne i virksomheden.

I nogle tilfælde kan en person være reel ejer, selvom personen ikke har nogle direkte eller indirekte ejerandele. Det er eksempelvis tilfældet, hvis en person har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer, eller hvis en person har vetoret.

Der skal i alle tilfælde foretages en konkret vurdering. En person der ejer 15% af en virksomhed og samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer vil eksempelvis være en reel ejer.

Oplysningerne bliver offentligt tilgængelige

Det bliver offentligt tilgængeligt, hvem der er reel ejer af virksomheden. Ejerne fremgår således med navn og adresse. Det er i forvejen offentligt tilgængeligt, hvem der er direkte ejer af virksomheden, men nu bliver også de reelle ejere tilgængelige for offentligheden.

Husk fristen

Fristen for at foretage indberetning er den 1. december 2017. Foretager virksomheden ikke indberetning inden da, kan det i første omgang koste en bøde. Det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret for at foretage registreringen.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...