Nyheder


Nye regler for ferie

10. april 2018

Der er vedtaget en ny ferielov, som får virkning fra 2020, og som får store konsekvenser for virksomheder og lønmodtagere.

De nuværende regler ændres

De nuværende regler medfører, at man som lønmodtager optjener ferie i kalenderåret, det vil sige perioden 1. januar til 31. december, og at den ferie der optjenes skal afvikles i ferieåret, hvilket vil sige perioden 1. maj (i året efter optjeningsåret) til 30. april. Der er derfor med de nuværende regler en forskydning i forhold til, hvornår ferie optjenes, og hvornår det afholdes.

Med de nye regler afskaffes forskydningen imellem optjeningsår og ferieår. Fra og med september 2020 vil der udelukkende anvendes begrebet ferieår. Ferieåret løber fra 1. september til 31. august - dog med mulighed for, at ferie først skal være afviklet 31. december, det vil sige en 12 måneders optjeningsperiode og en 12 + 4 måneders afviklingsperiode.

De nye regler betyder, at ferien kan afholdes i takt med at den optjenes, hvorfor eksempelvis "nye" lønmodtagere på arbejdsmarkedet kan holde ferie det første år. Det har ikke været muligt efter de nuværende regler, med mindre lønmodtagerne selv betaler for det eller har feriepenge til gode.

Overgangsordning indført for at undgå dobbeltferie

Da der med de nuværende regler er tale om en forskydning imellem optjening og afholdelse af ferie, og da dette ændres i september 2020 til et samtidighedsprincip, så vil lønmodtagere den 1. september 2020 få et års ferie til gode. Dette vil som udgangspunkt medføre, at lønmodtagere vil få 5 ugers ferie til gode vedrørende de gamle regler for optjeningsåret og samtidig optjene 5 ugers ferie i det nye kalenderår.

Da ændringen med feriereglerne naturligvis ikke er, at lønmodtagere i overgangsåret skal have 10 ugers ferie, så er der lavet en overgangsordning. Overgangsordningen medfører, at det sidste års optjente ferie op til september 2020 ”indefryses”. De optjente feriepenge, som indefryses, går dog ikke tabt, da lønmodtagerne får feriepengene udbetalt, når de forlader arbejdsmarkedet.

Virksomhederne pålægges indberetning mv.

Administrationen af de indefrosne feriepenge vil blive varetaget af Lønmodtagernes Dyrtidsfond og virksomhederne har pligt til at sørge for indberetning af de indefrosne feriepenge. Det står virksomhederne frit for, om de vil indbetale den indefrosne ferie, eller om de vil "beholde pengene". Hvis virksomhederne vælger sidstnævnte, så skal virksomhederne forrente de indefrosne feriepenge. Der vil samtidig komme retningslinjer, som skal sikre, at de indefrosne feriepenge, som virksomhederne ikke har indbetalt, sikres mod konkurs mv.

En række forhold er uændret

Selvom der er foretaget væsentlige ændringer til ferieloven, så gælder der også fremadrettet de nuværende regler for, hvor mange feriedage der optjenes i løbet af et år, ligesom lønmodtagere også fortsat vil have ret til tre ugers sammenhængende ferie.

Fakta:

  • Med de nuværende regler optjenes ferie i kalenderåret, men afvikles først i det efterfølgende ferieår
  • Fra og med september 2020 optjenes og afvikles ferie samtidig
  • Der indføres en overgangsordning som skal sikre mod "dobbeltferie"
  • Indefrosne feriepenge administreres af Lønmodtagernes Dyrtidsfond og udbetales, når lønmodtagerne forlader arbejdsmarkedet
  • Der ændres ikke på de eksisterende regler vedrørende antallet af ferieuger mv

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...