Nyheder


Momsfradrag kan anvendes til finansiering af ejendomme – men det er ikke hensigten med reglerne

15. maj 2017

Som momsreglerne er udformet, er der mulighed for, at der kan opnås momsfradrag, når der opføres en ejendom til videresalg. Hvis ejendommen mod forventning ikke sælges, er der mulighed for at udskyde den moms, der skal betales.

Der kan opnås momsfradrag ved opførelse af nye bygninger

Udgangspunktet er, at hvis der opføres en ny ejendom, så skal der afregnes moms, når bygningerne engang sælges. Omvendt er der momsfradrag for de omkostninger, der er forbundet med opførelsen af ejendommen. Hvis en ejendom eksempelvis opføres for 5 millioner kroner (inklusiv moms), så er der fradrag for momsbeløbet svarende til 1 million kroner. En forudsætning for at få dette momsfradrag er, at det er hensigten at sælge den pågældende ejendom. Hvis det derimod er hensigten at opføre ejendommen til brug for udlejning til beboelse, så er der ikke momsfradrag på omkostningerne vedrørende opførelsen af ejendommen.

Hvis ejendommen opføres med henblik på salg, kan der som nævnt opnås momsfradrag. ”Prisen” for at der opnås momsfradrag er, at der også skal betales moms, når den pågældende ejendom engang sælges. Sælges ejendommen for eksempelvis 6 millioner kroner (inklusiv moms), så skal der afregnes 1,2 millioner i moms. Der er således afregnet (netto) 200.000 kroner i moms og fortjenesten på ejendommen har været på 800.000 kroner.

Rentefri finansiering, hvis ejendommen efterfølgende udlejes

Hvis det viser sig, at en ejendom, som er opført med henblik på videresalg, ikke kan sælges og derfor i stedet udlejes til beboelse, så skal det momsfradrag, der er opnået, tilbagebetales. Momsfradraget skal dog ikke tilbagebetales ”nu-og-her” men over de kommende 10 år, med én tiendedel hvert år, afhængig af ejendommens anvendelse. På den måde opnås der en rentefri finansiering, da der udbetales 1 million kroner fra SKAT, hvilket skal tilbagebetales over de kommende 10 år. Det er dog vigtigt at have i erindring, at ejendommen oprindeligt skal have været opført med henblik på salg og ikke med henblik på udlejning til beboelse – dette skal kunne dokumenteres overfor SKAT.

Der skal ikke pålægges moms, hvis ejendommen sælges efter 5 år

Hvis ejendommen sælges mere end 5 år efter, at ejendommen er opført, så er ejendommen ikke længere en ”ny ejendom” i momsmæssig henseende. Det har den konsekvens, at der ikke skal pålægges moms på salget af ejendommen. Hvis ejendommen således sælges for eksempelvis 6 millioner kroner, så skal der ikke – i modsætning til hvis den blev solgt inden for 5 år – afregnes 1,2 millioner kroner i moms. Årsagen er, at det i henhold til momsreglerne kun er ”nye ejendomme”, som er momspligtige. Der skal dog afregnes den moms, som der oprindeligt er fradraget, og som ikke er indbetalt med én tiendedel i hvert af de foregående år.

Der skal aldrig pålægges moms, hvis en ejendom fra starten har været opført med henblik på udlejning til beboelse. I et sådan tilfælde vil der dog heller ikke være taget momsfradrag i forbindelse med opførelsen af ejendommen.

SKATs praksis på området er uklar

SKAT har udsendt deres fortolkning af reglerne vedrørende moms på ejendomme, hvilket er sket i nogle såkaldte ”styresignaler”. Praksis omkring moms på ejendomme er meget uklar. Derfor bør det tilrådes, at der indhentes et bindende svar fra SKAT, da der ofte vil være tale om betydelige beløb. Et bindende svar giver borgerne sikkerhed for, hvordan en konkret transaktion skal behandles moms- og skattemæssigt.

Fakta

  • Der er fradrag for moms, hvis der opføres en ejendom til videresalg
  • Der skal afregnes moms, hvis en ejendom, der er opført med henblik på videresalg, sælges inden for 5 år efter opførelsen
  • Hvis en ejendom, som er opført med henblik på videresalg i stedet udlejes, skal den fradragne moms tilbagebetales over en årrække
  • SKAT har udsendt deres fortolkning af reglerne – men praksis er uklar
  • Da der ofte er tale om betydelige beløb, bør der indhentes bindende svar fra SKAT

Vistisen+Lunde afholder den 1. juni 2017 gratis morgenseminar, hvor netop problemstillingerne omkring moms på ejendomme er hovedemnet.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...