Nyheder


Kan man få skattefradrag for arbejdsværelse i hjemmet?

25. september 2018

Det bliver mere og mere almindeligt, at lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende arbejder hjemmefra. Men hvad siger SKAT til at give fradrag for arbejdsværelset i hjemmet?  

Lønmodtagere kan sjældent få fradrag

Udgangspunktet er, at lønmodtagere ikke kan få skattemæssigt fradrag for deres udgifter til arbejdsværelse i deres private hjem. Der er dog undtagelser til dette, men praksis er meget streng på området.

For at få skattemæssigt fradrag er det et krav, at det pågældende lokale anses for at være særligt indrettet med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse.  Til brug for vurdering af dette skal møblering, udstyr og adgangsforhold vurderes i forhold til om det har skiftet karakter og derfor ikke hører med til boligens almindelige opholdsrum. Et værelse der er indrettet med kontormøbler, bogreoler mv. vil derfor ikke berettige til fradrag. Omvendt vil et værelse, der er indrettet til eksempelvis laboratorium eller tegnestue berettige til fradrag.

Hvis der er særskilt adgang til et lokale, vil det tale for, at der kan opnås fradrag i modsætning til hvis værelset er et gennemgangsværelse.

Udover ovenstående er det et krav, at det pågældende lokale i væsentlig grad bliver benyttet til arbejde inden for normal arbejdstid.

Såfremt en lønmodtager er berettiget til at få fradrag for arbejdsværelse i hjemmet, vil det være et såkaldt ligningsmæssigt fradrag. Det har den konsekvens, at skatteværdien er på ca. 27%, og at der kun gives fradrag for årlige udgifter over 6.100 kroner.

Arbejdsgiveren må gerne stille inventar mv. til rådighed

Som alternativ kan en arbejdsgiver stille kopimaskine, kontorartikler, inventar mv. til rådighed for en medarbejder, hvilket medarbejderen normalt ikke vil blive beskattet af.

Mere attraktivt for selvstændige at få fradrag

For selvstændigt erhvervsdrivende er det mere attraktivt at få fradrag, da der ikke er et bundfradrag på 6.100 kroner, og da der gives fradrag i den personlige indkomst, hvor skatteværdien er på op til 56%

Ved vurderingen af, om der kan opnås fradrag for arbejdsværelse for selvstændige er det i alt væsentlighed de samme elementer, der lægges vægt på, som for lønmodtagere. I en konkret sag er en selvstændig blevet accepteret fradrag for arbejdsværelse, hvilket retten begrundede med, at virksomheden udelukkende blev drevet fra bopælen, og at virksomheden var den selvstændiges fuldtidsbeskæftigelse og den selvstændiges eneste indtægtskilde.

Også fradrag for ejendomsværdiskatten

Hvis der kan opnås fradrag for arbejdsværelse i hjemmet, så er der også mulighed for at få et forholdsmæssigt nedslag i ejendomsværdiskatten, for den del af boligen, der vedrører arbejdsværelset.

 

Fakta:

  • Fradrag afhænger af værelsets indretning, adgangsforhold og benyttelse
  • Lønmodtagere kan få fradrag for udgifter over 6.100 kroner. Fradraget herudover har en skatteværdi på 27%
  • Skatteværdien af selvstændiges fradrag er på op til 56%
  • Udover fradrag på selvangivelsen kan der også opnås fradrag i ejendomsværdiskatten
  • Som alternativ kan en arbejdsgiver stille kopimaskine, kontorartikler, inventar mv. til rådighed for medarbejdere

 

Download revisorspalten som PDF
 

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...