Nyheder


Hvornår kan man få skattefrie diæter?

5. marts 2018

Det er attraktivt at få skattefrie diæter - men hvor langt væk fra sin arbejdsplads skal man arbejde, før man kan få skattefrie diæter?

Afstanden er vigtig

Hvis en ansat bliver anmodet om at arbejde et andet sted, end den ansattes sædvanlige arbejdsplads, kan der i nogle tilfælde udbetales skattefrie diæter. Den centrale betingelse for at kunne udbetale skattefrie diæter er, at det er umuligt for den ansatte at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Vurderingen skal foretages på baggrund af en konkret, individuel vurdering for hver enkelt ansat. I vurderingen indgår der flere forhold, herunder blandt andet transporttiden, arbejdstiden, arbejdsforholdene og arbejdsgiverens instruktioner.

Hvis den ansatte er pålagt lange arbejdsdage, så vil der være kort tid imellem at én arbejdsdag slutter og den næste arbejdsdag begynder, hvilket gør det mere vanskeligt for den ansatte at nå hjem og overnatte på sin sædvanlige bopæl. Jo længere arbejdsdag den ansatte er pålagt, des mere taler for, at det er umuligt for den ansatte at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Der skal foretages en konkret vurdering

Ifølge SKAT skal der altid foretages en konkret vurdering, og der kan derfor ikke konkluderes, at hvis en ansat ikke har mulighed for en samlet hvileperiode på eksempelvis 11 timer på sin sædvanlige bopæl inden for en periode på 24 timer, så vil der altid kunne udbetales skattefrie diæter.

I en konkret sag var afstanden imellem arbejdsstedet og den ansattes sædvanlige bopæl 51 kilometer, hvilket - uanset forholdene i øvrigt - ikke var tilstrækkeligt til, at der kunne udbetales skattefrie diæter, medmindre overnatning var en nødvendig betingelse for arbejdet. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvis en skolelærer overnatter på en lejrskole. Her er afstanden underordnet, da det vil være et krav, at skolelæreren overnatter på lejrskolen.

Eksempel

SKAT nævner i deres vejledning et eksempel på en ansat, der arbejder på en byggeplads, hvortil afstanden er 128 kilometer, og transporttiden er 1 time og 48 minutter. Den ansatte arbejder 5 dage om ugen fra kl. 07.00 til kl. 15.00. Selvom den ansatte vælger at overnatte i nærheden af byggepladsen, kan der ikke udbetales skattefrie diæter, da det ikke er umuligt for den ansatte at overnatte på den ansattes sædvanlige bopæl.

Situationen ændrer sig, hvis arbejdsgiveren beordret den ansatte på overarbejde for at få byggeriet gjort færdigt til tiden, og den ansatte derfor begynder at arbejde fra kl. 06.00 til kl. 18.00 mandag til torsdag og fra kl. 06.00 til kl. 14.00 om fredagen. I dette tilfælde kan der godt udbetales skattefrie diæter, da den ansatte skal arbejde 12 timer dagligt mandag til torsdag og møde kl. 06.00 fredag. Hans arbejdsforhold betyder derfor, at det ikke er muligt for ham at komme hjem og overnatte.

Det koster skat, hvis ikke betingelserne er overholdt

Det er vigtigt, at arbejdsgiveren og de ansatte er opmærksomme på betingelserne for at udbetale skattefrie diæter. Årsagen er, at hvis betingelserne for at udbetale skattefrie diæter ikke er overholdt, så bliver den ansatte beskattet af de udbetalte diæter, hvilket vil medføre en skatteregning. Herudover hæfter arbejdsgiveren for skatteregningen, hvis ikke den ansatte betaler den ekstra skat.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...