Nyheder


Har du solgt din virksomhed i 2016 kan du stadig nå at spare penge i skat – men fristen er den 1. juli 2017

12. juni 2017

Et salg af en virksomhed udløser ofte en væsentlig skat. Der er mulighed for, at denne skat kan reduceres markant, hvis fortjenesten ved salget af virksomheden indskydes på en særlig pensionsordning benævnt en ”ophørspension”.

En ophørspension kan reducere skatten

Mange virksomhedsejere har den filosofi, at deres virksomhed er deres pensionsopsparing. Derfor har mange virksomhedsejere prioriteret driften af virksomheden og investeringerne i virksomheden højere end at foretage løbende indskud på en pensionsordning.

I forbindelse med salg af en virksomhed bør det altid overvejes, om fortjenesten skal indskydes på en ophørspension. Årsagen er, at skattesystemet er indrettet således, at man bliver ”hårdest beskattet af den sidst tjente krone”. Ved salg af en virksomhed vil skattesystemet derfor medføre, at en stor del af fortjenesten bliver beskattet med en høj marginalskat, hvilket er uhensigtsmæssigt. Ved at foretage et indskud på en ophørspension bliver skatten i stedet ”fordelt” ud over de år, hvor pensionen udbetales, hvilket ofte vil ske til en lavere marginalskat. Ophørspension har karakter af at være en livrente eller en ratepension, men der kan altså opnås større fradrag end normalt, hvis det sker i forbindelse med et virksomhedssalg.

Der er nogle krav, der skal være opfyldt

Det er underordnet, om den virksomhed, der sælges, har været drevet i selskabsform (eksempelvis A/S eller ApS) eller om den har været drevet i personligt regi. Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt for at der kan laves indskud på en ophørspension.

For det første skal virksomhedens ejer være fyldt 55 år inden virksomheden sælges. Endvidere skal virksomhedens ejer have drevet virksomhed i mindst 10 år inden for de seneste 15 år, og der skal have været tale om en ”aktiv/reel virksomhed”, hvilket eksempelvis udlejningsejendomme ikke er. Herudover er der en beløbsmæssig grænse, idet der maksimalt kan indskydes 2,6 millioner kroner på en ophørspension.

Den fortjeneste, der kan indskydes på ophørspension, kan eksempelvis vedrøre goodwill, driftsmidler, fast ejendom eller det kan vedrøre salg af aktier, hvis det er et selskab, der sælges.

Der kan udskydes en væsentlig skat

Hvis en virksomhed sælges, og det medfører en fortjeneste på 1 million kroner, så vil det umiddelbart medføre en beskatning på op til 560.000 kroner. Ved at indskyde 1 million kroner på en ophørspension, så vil fortjenesten ikke medføre beskatning (udover arbejdsmarkedsbidrag på 8%). I stedet kan der, når pensionsalderen er nået, modtages pensionsudbetalinger, hvor beskatningen kun udgør 38%, hvis den samlede indtægt er under topskattegrænsen.

Det kan stadig nås – fristen er den 1. juli 2017

Normalt skal pensionsindbetalinger være foretaget inden udgangen af året, men vedrørende ophørspensioner er der en ”forlænget frist”. Har man solgt en virksomhed i 2016, kan man derfor stadig nå at indbetale fortjenesten på en pensionsordning, men det skal være foretaget senest 1. juli 2017.

Fakta

  • Ved salg af en virksomhed kan fortjenesten indskydes på en ophørspension
  • Ved indskud på ophørspension kan skatten reduceres markant, da afståelse af virksomhed ofte medfører en høj marginalskat
  • Det er underordnet, om virksomheden har været drevet i selskabsform eller i personligt regi
  • Man skal være fyldt mindst 55 år og man skal have drevet virksomhed i mindst 10 år inden for de seneste 15 år
  • Indskuddet skal foretages senest den 1. juli i året efter, at virksomheden er solgt

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...