Nyheder


Du kan få fradrag for 4 år gamle udgifter – men fristen er den 1. maj 2017

21. april 2017

Mange har i disse dage fokus på selvangivelsen og årsopgørelsen for 2016. Det er dog særligt vigtigt i disse dage at genopfriske hukommelsen med hensyn til selvangivelsen fra 2013, da fradrag tilbage fra 2013 kan indberettes, så længe det sker inden 1. maj 2017.

Fristen for at selvangive glemte fradrag fra tidligere år

I henhold til skattereglerne kan ”glemte” skattefradrag selvangives frem til og med den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Det vil sige, at hvis man har glemt et fradrag for 2013, så skal det selvangives inden 1. maj i år. Eventuelle glemte fradrag for 2014 er der således endnu godt og vel et år til at kunne selvangive.

Sådan selvangives gamle fradrag

Hvis man opdager, at man har glemt et eller flere fradrag for tidligere år, så kan dette i mange tilfælde selvangives via www.skat.dk, hvor man kan logge ind med sit NemID. Når man er logget ind, vælger man ”Ret årsopgørelse”, hvorefter det relevante indkomstår vælges. Herefter kan man, under de relevante rubrikker på selvangivelsen, indtaste de glemte fradrag. Samtidig skal man begrunde, hvorfor man ændrer selvangivelsen for indkomståret. Dette kan eventuelt begrundes med, at angive, at man fejlagtigt ikke har selvangivet fradrag for tidligere år sammen med en angivelse af, hvad det pågældende fradrag vedrører.

Nogle rubrikker kan være ”låst”, hvorfor det ikke er muligt at indtaste i dem. Hvis dette er tilfældet, skal man indsende en meddelelse til Skat om de pågældende fradrag, sammen med en forklaring og relevant dokumentation. Dette sker også på www.skat.dk, hvor man via ”Kontakt” kan skrive til Skat omkring de glemte fradrag. Så vil Skat sørge for at selvangivelse dette.

Uanset om man selv indtaster de glemte fradrag eller om man skriver til Skat herom, så er fristen den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Skat udbetaler rente af de manglende fradrag

Udover at man får udbetalt skatteværdien af de glemte fradrag, så beregner Skat også en rentegodtgørelse af de glemte fradrag. Renten beregnes som om, at Skat har ”lånt” pengene af skatteyderen fra den 1. september i det år, der følger efter det indkomstår, som ændres.

Fradrag der skal huskes

Selv om mange indberetninger sker automatisk til Skat, skal man stadig være opmærksom på de fradrag, som ikke automatisk indberettes – eller som ikke nødvendigvis indberettes med de korrekte beløb. Det er disse fradrag, man kan komme til at ”glemme”. Særlig relevant er det at være opmærksom på selv at indberette håndværkerfradrag, underholdsbidrag, brofradrag, rejseudgifter, tab på værdipapirer og tilgodehavender mv. Med hensyn til befordringsfradraget bør man altid selvangive fradraget i forhold til de faktiske kørte kilometer og det faktiske antal arbejdsdage frem for den automatiske beregning, som Skat foretager. Garantiprovisioner er en anden type fradrag, der ofte ikke indberettes. Garantiprovisioner betales som regel i forbindelse med ændringer i låneforhold, og denne omkostning er fradragsberettiget, også selv om pengeinstitutter ikke indberetter den.

Hvad hvis fristen overskrides

Hvis fristen den 1. maj overskrides, så er fradragene tabt. Det er dog muligt, at få ændret selvangivelsen længere tilbage i tid – men det kræver, at der foreligger ”særlige omstændigheder”. Højesteret har for nyligt afsagt en dom, som viser, at praksis er meget hård på dette område. Der vil derfor kun i meget få tilfælde foreligge særlige omstændigheder – fristen er derfor i praksis altid den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Fakta

  • En række fradrag skal man selv huske at selvangive – derfor kan man have glemt nogle fradrag, som bør selvangives
  • Fristen for at selvangive glemte fradrag er den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb
  • Overskrides fristen, skal der foreligge ”særlige omstændigheder”, hvilket meget sjældent er tilfældet
  • Skat betaler renter af glemte fradrag
  • Selvangivelse af glemte fradrag sker via www.skat.dk

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...